Inning contributie seizoen 2022-2023 via NIKKI start in juli

Jelle Nuijens - penningmeester

Samenwerking NIKKI

Het bestuur van vvBergen heeft besloten om te professionaliseren en met de inning van de contributiegelden een samenwerking aan te gaan met NIKKI.

NIKKI start in juli met de inning van de contributie voor het seizoen 2022 - 2023
Concreet betekent de samenwerking met NIKKI dat zij uw contributie via het NIKKI-systeem verwerken. Ieder lid ontvangt een e-mail met daarin de mogelijkheid om de contributie in één keer te voldoen. Ook is het mogelijk om de contributie in maandelijkse termijnen te voldoen. Bij de betaling van contributie in maandelijkse termijnen worden administratiekosten in rekening gebracht. Wanneer u de contributie liever in één keer wenst te voldoen vervallen deze administratiekosten.

Ieder lid ontvangt in juli de eerste e-mail met daarin de iDEAL-betaallink voor de betaling van de eerste termijn van de contributie van het nieuwe seizoen 2022 – 2023 die verdeeld wordt over 10-maandelijkse termijnen. Daarna volgt er iedere maand een nieuwe e-mail voorzien van een iDEAL-betaallink om uw betaling te vergemakkelijken voor de daaropvolgende termijnen.

Tevens zit in deze eerste e-mail ook een iDEAL-betaallink om de betaling in één keer te voldoen, waardoor de administratiekosten van NIKKI automatisch komen te vervallen.

Wanneer u in juli geen bericht heeft ontvangen van NIKKI, verzoeken wij u een e-mail te sturen naar contributie@nikki.nl

Stuur in deze e-mail altijd uw juiste persoonsgegevens (naam lid, postadres, e-mailadres en telefoonnummer) mee en laat in deze e-mail altijd duidelijk weten dat u lid bent van vvBergen, omdat NIKKI van meerdere sportvereniging de inning van contributiegelden verzorgt.

Administratiekosten termijnbetalingen
Met vvBergen is een vast bedrag afgesproken m.b.t. de administratiekosten in het geval van maandelijkse termijnbetalingen. Deze administratiekosten bedragen 10% van uw contributie, met een maximum van € 19,- per seizoen. Deze kosten worden opgeteld bij de contributie bij de keuze voor betaling in maandelijkse termijnen.

Vergoedingen via derden
Wanneer een lid gebruik maakt van een (gemeentelijke)vergoeding om de contributie te voldoen, dient deze zelf aangevraagd te worden. Neem tijdig contact op met uw intermediair/mediator of desbetreffende contactpersoon om dit in werking te stellen. Laat het NIKKI weten in het geval van een (gemeentelijke)vergoeding. Wanneer de vergoeding is ontvangen zal NIKKI eventueel contact opnemen, wanneer er nog een resterend bedrag open blijft staan. Dit resterende bedrag dient aan NIKKI te voldaan te worden.

Let op!
Met vvBergen zijn een aantal vaste afspraken gemaakt die NIKKI en het bestuur zullen volgen gedurende het seizoen:

  1. Indien wenselijk kunt u, op verzoek, rechtstreeks betalen op het bankrekeningnummer van NIKKI, informeer hiernaar per e-mail op contributie@nikki.nl
  2. De gehele communicatie betreffende de inning van onze contributiegelden ligt in handen van NIKKI, alle vragen en verzoeken omtrent de contributiebetaling dienen per e-mail aan hen voorgelegd te worden.
  3. De penningmeester kan geen contante betalingen aannemen en verwijst naar NIKKI.
  4. NIKKI heeft toestemming van de vvBergen om bij uitblijven van betalingen een incassobureau in te schakelen. Natuurlijk gaan wij er als bestuur en NIKKI als onze partner vanuit dat dit niet nodig zal zijn.

NIKKI bewaakt samen met ons en onze leden één van de belangrijkste pijlers van onze club.
De contributie is een belangrijk onderdeel voor het bestaan van vvBergen.

Bedankt voor de medewerking en alvast heel veel succes tijdens het nieuwe seizoen 2022 – 2023!

Met vriendelijke groet,

Penningmeester Jelle Nuijens
namens het bestuur van vvBergen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!