Bergenjeugd heeft seizoen er weer op zitten

26 juni 2022 12:15


Ook de jeugdteams van vvBergen hebben het voetbalseizoen er weer op zitten en de spelers, speelsters, trainers en begeleiders gaan weer genieten van een welverdiende vakantie. Hieronder kijken we weer even kort terug op het afgelopen seizoen en werpen we de blik weer vooruit op het nieuwe voetbalseizoen.

Teams_20222023_voorlopig.pdfNa twee afgebroken seizoenen waren ook onze jeugdleden wel weer eens toe aan een volledig voetbalseizoen. Dit lukte met een kleine onderbreking. Onderling spelen tegen je clubgenoten is natuurlijk wel leuk, maar de confrontaties met Vrone, Jong Holland en Zeevogels zijn toch een stuk leuker. Doordat we te maken hadden met veel leden die zich te laat of zelfs helemaal niet hadden afgemeld voor het nieuwe seizoen, moesten veel teams aangepast worden. Veel ouders zegden pas af nadat de contributiefactuur was ontvangen en de redenen voor de te late afmeldingen logen er niet om. Uiteindelijk heeft hoofd VTZ Han Visscher weer overuren moeten maken om de teams samen te stellen.

20220205_Duinran_JO12-2-Bergen_JO12-3_03.jpg

Ook tijdens het seizoen moesten nog aanpassingen worden gemaakt. Gestart werd met 3 JO19-, 4 JO17-, 2 JO15-, 2 JO14-, 2 JO13- , 3 JO12-, 2 JO11-, 3 JO10, 3 JO9- en 3JO8-teams. Bij de meisjes werden een MO17, een MO15 en een MO13-team ingeschreven.

Bij de start van het seizoen en tijdens het seizoen werd de inschatting dat er bij de JO8 nog wel wat aanwas zou komen niet beantwoord waardoor de JO8-3 werd teruggetrokken en de spelers hun kunsten in de JO8- en JO8-2 mochten vertonen. Bij de meisjes werd het MO13-team omgevormd tot een MO15-team omdat de leeftijden voor MO13 iets te hoog opliepen om binnen de KNVB-regels te blijven. Een nieuw MO11-team kwam in de loop van het seizoen tot stand en speelde met een aantal meiden die al wat ervaring hadden bij de jongens een prima seizoen. JO19-2 moest helaas ook worden teruggetrokken omdat een aantal spelers het toch niet zo’n goed idee vond om in dit team te gaan voetballen.

Schagen_united_JO12-1-vvBergen_JO12-1_03.jpg

De voetbalbond had de competities bij met name de jongste jeugd opgedeeld in soms wel vier reeksen. De achterliggende gedachte was dat men hierdoor al te grote krachtsverschillen kon signaleren en de teams meer op sterkte aan een nieuwe reeks kon laten beginnen. De ‘Data analisten krachtsverschillen pupillenvoetbal’ zorgden in ieder geval voor soms spannende wedstrijden, al konden ook zij niet voorkomen dat er soms wedstrijden met dubbele cijfers uit de bus kwamen rollen.

Ook in het afgelopen seizoen werden onze jeugdspelers en speelsters weer ondersteund door vele vrijwilligers. De ruim 420 jeugdleden werden in de gelegenheid gesteld om twee keer per week te trainen en hier zijn vele trainers voor nodig. Ook op wedstrijddagen was het een drukte van belang. Er werd naar gestreefd dat elk jeugdteam begeleid werd door twee begeleiders en bij nagenoeg elk team is dit gelukt. Deze begeleiders werden weer geholpen door ouders die met name bij het vervoer naar uitwedstrijden weer belangrijk waren maar ook bij thuiswedstrijden voor de nodige support zorgden wat zeer werd gewaardeerd. Ook waren er op andere fronten weer vele vrijwilligers actief (kantine, onderhoud, evenementen, bestuur en nog veel meer) die ook weer een niet te onderschatten bijdrage leverden om de vereniging draaiende te houden.

20220402_Duinrand_MO15-1-Bergen_MO15-2_05.jpg

Om een jeugdwedstrijd goed te laten verlopen zijn scheidsrechters nodig. Bij vvBergen is het zo georganiseerd dat de wat oudere jeugd de jongere leeftijdsgroepen fluit. Er wordt elke week een schema gemaakt en de betrokkenen worden ingelicht. Uiteraard wordt rekening gehouden met de wedstrijden van de fluitisten zelf. Over het algemeen werkt het prima, maar zo nu en dan moet er toch weer even ingegrepen worden. De wedstrijden van de oudere jeugd worden gefloten door clubscheidsrechters of spelers uit de zondagselectie die zo hun betrokkenheid bij de club ook kunnen tonen.

Uitgangspunt bij onze jeugdafdeling is dat er voor iedereen plaats moet zijn. Binnen vvBergen hebben we voetballers met sportieve ambities maar ook voetballers die lekker een partijtje willen voetballen waarbij de uitslag niet zo belangrijk is. Van spelers die zijn ingedeeld in selectieteams mag wat meer gevraagd worden dan van spelers die zijn ingedeeld in vriendenteams of lagere teams. Het twee keer trainen en een wedstrijd spelen is voor de meeste voetballers en voetbalsters geen probleem, maar soms moest er wel eens een goed gesprek volgen om de discipline wat aan te halen. Als we terugkijken, kan worden vastgesteld dat verreweg het grootste deel van de jeugdspelers hun plekkie wel gevonden hadden in het afgelopen seizoen. Het geeft niet alleen voldoening dat jeugdleden zich ontwikkelen in hun voetbalvaardigheden. Ook jongens en meisjes die op het voetbalveld hun zelfvertrouwen opkrikken en goed leren samenwerken laten zien dat het niet alleen gaat om een balletje in een netje te schieten.  

20211120_Duinrand_JO12-1-Bergen_JO12-1_03.jpg

In het afgelopen seizoen draaiden de teams van vvBergen voor het grootste deel lekker mee in hun competities. We konden weer enkele kampioenen verwelkomen die reeds op deze website de nodige aandacht hebben gekregen. De nieuwe indelingen na een beperkt aantal wedstrijden zorgden ervoor dat sommige teams in maar liefst vier reeksen vertegenwoordigd waren waarbij men soms wel erg vaak dezelfde tegenstanders trof. Maar als deze van ongeveer dezelfde sterkte waren, is dat natuurlijk geen probleem. Ik heb de eindstanden van de diverse poules weer even verzameld. De voetbalbond maakt van de teams tot en met de onder 10 geen standen op omdat men van mening is dat dit het spelplezier van de jeugdige voetballers niet ten goede komt. De eindstanden zijn HIER te vinden.

Als vereniging streef je er altijd naar om een goede doorstroming van de jeugd naar de senioren te bewerkstelligen. Het komende seizoen zien we dat vanuit de JO19-selectie veel spelers doorstromen naar de seniorenselectie. Dit is natuurlijk zeer heugelijk te noemen. Wat bij vvBergen elk jaar weer een probleem is om vanuit de jeugd een goede doorstroming te krijgen naar de recreatieteams. Veel oudere jeugd gaat studeren, heeft een weekendbaantje of heeft gewoon geen zin meer om te voetballen. Ook een grote mate van vrijblijvendheid sluipt er bij een aantal jongeren in en dat is bij het beoefenen van een teamsport natuurlijk niet wenselijk. Bestaande teams houden de deur voor individuele spelers die nog wel willen voetballen vaak gesloten omdat zij een ‘vriendenteam’ vormen. Misschien is het zinnig om vanuit de vereniging hier eens wat aandacht aan te besteden.

De inschrijvingen voor het nieuwe seizoen zijn weer de deur uit. Zoals iedereen weet was 15 mei de uiterlijke datum waarop je je kostenvrij kon afmelden als lid en gelukkig zijn er na deze datum nog maar weinig afmeldingen binnen gekomen zodat na het tellen van de koppen in de diverse leeftijdsgroepen de teams ingeschreven konden worden. Voor het komende seizoen 2022/2023 zijn er 2 JO19, 4 JO17, 2 JO15, 2 JO14, 2 JO13, 3 JO12, 2 JO11, 3 JO10, 2 JO9 en 2 JO8-teams ingeschreven. Bij de meisjes werden 1 MO20, 1 MO17, 1 MO15 en 1 MO13-team ingeschreven.

20211030_Bergen_MO15-1_20202021.jpg

Als dan de teams zijn ingeschreven moeten deze teams dan ook nog van spelers en speelsters worden voorzien. Doorgaans is dit een hele puzzel. In samenspraak met de trainers heeft Hoofd Voetbaltechnische Zaken Han Visscher de teams weer VOORLOPIG samengesteld. Voor de selectieteams werd hierbij onder andere gekeken naar voetbalkwaliteiten, mentaliteit en discipline. Voor de niet selectieteams werd zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen van de leden en hun ouders (vriendjes, klasgenootjes etc). De leeftijd is vaak ook nogal eens een probleem omdat er in bepaalde leeftijdsgroepen net 2 of 3 spelers te kort of teveel zijn. Ook is de wens om een meidenteam bij de pupillen in te schrijven nog steeds actueel, maar bij de start van de competitie was dit ook nu niet haalbaar. Misschien (net als vorig seizoen) na de winterstop. De VOORLOPIGE teamsamenstellingen zijn per e-mail aan (de ouders van) onze jeugdleden toegezonden. Het is de bedoeling dat voor de start van de competitie de definitieve teams worden samengesteld waarin dan eventueel nieuw aangemelde leden worden toegevoegd. Ook het trainingsschema is bekendgemaakt. 

Na zes seizoenen zijn ook onze jeugdteams weer toe aan nieuwe wedstrijdkleding die in bruikleen wordt gegeven. Komend seizoen is gekozen voor een wat gewijzigd ontwerp en een nieuwe leverancier. Alles hierover is HIER te lezen.

Nieuwe leden zijn nog steeds van harte welkom en kunnen HIER worden aangemeld. Na aanmelding wordt door de ledenadministratie een bevestiging gestuurd.

Tot slot wens ik iedereen een prettige vakantie en hoop dat iedereen weer fit en uitgerust bij de eerste training aanwezig kan zijn.

Peter Staadegaard

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!