Contributie 2021/2022

25 juli 2021 13:00


Alle binnengekomen ledenmutaties zijn inmiddels verwerkt. De penningmeester heeft de contributielijsten naar onze partner ClubCollect verstuurd. ClubCollect zal vervolgens in de komende weken zorgdragen voor facturering van de contributie.

Het bestuur van vvBergen gaat ervan uit dat onze leden de verschuldigde contributie binnen de aangegeven betaaltermijn zullen betalen. Hierdoor kunnen herinneringen achterwege blijven. Als er zaken zijn die niet kloppen, stuur dan direct een mail naar onze penningmeester en ledenadministratie via penningmeester@vvbergen.nl en ledenadministratie@vvbergen.nl 

We hebben in verband met de coronacrisis onze leden een maand langer de tijd gegeven om hun lidmaatschap op te zeggen. Iedereen die na 15 juni 2021 heeft opgezegd is echt te laat. Leden die naar aanleiding van de ontvangen contributiefactuur alsnog besluiten op te zeggen, dienen de contributie normaal te betalen.

Ook dit seizoen bestaat weer de mogelijkheid de contributie in termijnen te betalen.

Wij realiseren ons dat er op dit moment ook binnen vvBergen ouders van jeugdleden zijn die moeite hebben met het ophoesten van de clubcontributie voor zoon of dochter. Het kan hier bijvoorbeeld gaan om zzp’ers met weinig opdrachten of om ouders die aangewezen zijn op een uitkering. Voor deze mensen biedt het Jeugdfonds Sport & Cultuur mogelijk een oplossing. Hoe het werkt is HIER te zien. Wij wijzen er nadrukkelijk op dat de ouders van jeugdleden zelf verantwoordelijk blijven voor het betalen van de contributie ook als er een aanvraag bij het Jeugdfonds is ingediend.

Wij rekenen erop dat iedereen wil meewerken om de contributie op tijd te voldoen waardoor we onze vereniging ook in deze lastige tijden financieel gezond kunnen houden.

Bestuur vvBergen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!