Contributie - vvBergen

Contributie

Categorie (bedragen seizoen 2023/2024

Contributie *)  

Senioren (geboortejaar 2004 en eerder)

€ 190,00

Junioren O17/O19 (geboortejaar 2005 t/m 2007)

€ 170,00

Junioren O14/O16 (geboortejaar 2008 t/m 2010)

€ 160,00

Pupillen O12/O13 (geboortejaar 2011 t/m 2012)

€ 160,00

Pupillen O7/O11 (geboortejaar 2013 t/m 2017)

€ 135,00

Kabouters (geboortejaar 2018 en later)

€ 60,00

7 tegen 7 (vrijdagavond)

€ 60,00

Walking Football

€ 50,00

Niet spelende leden/Trimleden

€ 50,00

Zaalvoetbal

€ 125,00

 

*) In het contributiebedrag is € 10,00 inbegrepen voor het kledingfonds. Per gezin wordt vaaf het derde jeugdlid 50% van het netto contributiebedrag, verhoogd met de bijdrage van € 10,00 aan het kledingfonds, in rekening gebracht.

De inning van de contributie voor vvBergen wordt verzorgd door NIKKI. Ieder lid ontvangt een factuur via NIKKI waarbij het mogelijk is in termijnen te betalen. 

Moeite om de contributie op te brengen?
Wanneer ouders van jeugdleden moeite hebben om het contributiebedrag op te brengen omdat bijvoorbeeld het inkomen te laag is, is het misschien mogelijk om via het Jeugdfonds Sport & Cultuur de contributie betaald te krijgen.

Hoe werkt het Jeugdfonds Sport & Cultuur?
Vanuit hun professionele betrokkenheid wordt, voor kinderen van ouders die niet zelf in staat zijn de contributie te betalen, een aanvraag ingediend door zogenaamde ‘intermediairs’. Dit zijn mensen uit de zorg of het onderwijs, die vanuit hun professionele betrokkenheid de kinderen van minimagezinnen kennen. U kunt hierbij denken aan huisartsen, maatschappelijk werkers, jongerenwerkers en onderwijzers. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur regelt dan de betaling van de contributie en de noodzakelijke sportkleding.

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur is een laagdrempelige manier om deze kinderen te helpen. Er zijn namelijk geen formulieren meer nodig. Intermediairs kunnen gewoon via de website van het Jeugdfonds Sport & Cultuurf een aanvraag doen. Er wordt vertrouwd op uw deskundigheid als professional en het bekendheid met het gezin.

Het is voor ouders die in aanmerking willen komen voor een vergoeding van de contributie via het Jeugdfonds Sport & Cultuurt van belang om contact op te nemen met iemand die als intermediair richting het Jeugdsportfonds wil optreden.

Meer informatie
Meer informatie over het Jeugdsportfonds kunt u vinden op www.jeugdfondssportencultuur.nl
 

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!