ClubCollect

ClubCollect

De club is volop in beweging. Er wordt een aantal slagen gemaakt om de club professioneler te besturen. Eén van deze slagen betreft de inning van de contributie. In het verleden kostte het vaak moeite alle contributies tijdig te innen. Dit willen we graag verbeteren. Daarom is de inning uitbesteed aan ClubCollect, een organisatie die ruime ervaring heeft met het innen van contributies. Voor alle duidelijkheid; ClubCollect is geen incassobureau. Dit samenwerkingsverband levert zowel de leden als de club voordelen op. Het voordeel voor de leden is het gebruiksgemak waarmee de betalingen voldaan kunnen worden en de mogelijkheid om gespreid te betalen (voor gespreid betalen wordt een klein bedrag in rekening gebracht).

Wat betekent dit samenwerkingsverband concreet? ClubCollect neemt de administratieve verwerking van de contributie-inningen over. ClubCollect neemt via sms en e-mail contact op met alle leden (zorg ervoor dat de ledenadministratie recente en juiste gegevens van u heeft). De betaalverzoeken worden verstuurd via sms en e-mail. Door op een link te klikken komt u op uw persoonlijke betaalpagina van ClubCollect en hier kunt u uw factuur inzien, downloaden en betalen. Hier kunt u ook kiezen om uw contributie in één keer te betalen of in termijnen. De betalingen verlopen via automatische incasso of via iDEAL en zijn daarom 100% veilig.

Een deel van uw persoonsgegevens (naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer) wordt hiervoor verstrekt aan ClubCollect en zijn alleen zichtbaar voor de penningmeester, voor ClubCollect en u als clublid. Deze verwerking is noodzakelijk ter uitvoering van het lidmaatschap van de vereniging,  specifiek voor de verwerking van betalingsgegevens voor de verenigingscontributie. Deze verwerking vindt geheel conform de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) plaats. U als clublid kunt erop vertrouwen dat uw gegevens veilig worden opgeslagen, niet voor andere doeleinden dan de contributiebetaling worden gebruikt en nooit aan derden worden verstrekt voor commerciële doeleinden. Meer informatie over de behandeling van persoonsgegevens door ClubCollect kunt u hier vinden.

Als u vragen over bovenstaande heeft, kunt u die stellen aan de penningmeester. Wijzigingen van uw persoonsgegevens kunt u doorgeven aan de ledenadministratie. Voor meer informatie over ClubCollect verwijzen wij u graag naar de website www.clubcollect.com.

Het bestuur van vvBergen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!