Informatie over Vrienden van vvBergen - vvBergen

Informatie over Vrienden van vvBergen

Om een vereniging als vvBergen draaiende te houden zijn wekelijks vele vrijwilligers nodig. Ook op financieel gebied kunnen we rekenen op vele sponsors die middels een reclamebord of op andere wijze de club ondersteunen. Hier zijn we uiteraard erg blij mee. Er zijn echter wel eens uitgaven die niet uit de bestaande verenigingsbegroting betaald kunnen worden of extra zaken die het voor onze leden veraangenamen om bij vvBergen hun geliefde hobby te bedrijven. Voor deze extra uitgaven kunnen wij een beroep doen op de Vrienden van vvBergen.
 
De Vrienden van vvBergen komt voort uit de Club van Honderd van vvBerdos die vanaf 1995 heeft bestaan. De opzet en de doelstelling van de nieuwe Vriendenclub is nagenoeg ongewijzigd gebleven. Het bijeenbrengen van gelden ten behoeve van vvBergen is ook nu de belangrijkste doelstelling. Hierbij is het belangrijk dat de leden zelf uitmaken naar welke bestedingsdoelen deze gelden gaan. Het bestuur van vvBergen kan wel verzoeken indienen, maar het is aan de leden van De Vrienden of ze deze doelen willen ondersteunen. Ook kunnen de leden zelf bestedingsdoelen aangeven. Als hier binnen de Algemene ledenvergadering van ‘De Vrienden’ genoeg draagvlak is, wordt het ingebrachte bestedingsdoel gefinancierd.
 
Voor de kosten hoef je het niet te laten omdat deze slechts 50 euro per seizoen zijn. Voor dit geld ondersteun je de vereniging en kun je tijdens de gezellige jaarlijkse ledenvergadering meebeslissen over de besteding van de bijeengebrachte gelden.

Iedereen kan in principe lid worden. In het ledenbestand zitten spelende leden, ouders van jeugdleden, bedrijven, kaartclubjes, families en nog veel meer.
 
Informatie kan worden verstrekt door de bestuursleden van ‘De Vrienden van vvBergen’:
 
Willem Noort (voorzitter) 06-53114831 of wiconobi@outlook.com
Kees van Eijk (secretaris)  06-13420233 of keesvaneijk@gmail.com
Han de Lange (penningmeester) 06-83161666 of han_delange@quicknet.nl
Jaap van Exter (lid) 072-5894821 of jvan-exter@hetnet.nl
Loek van den Berg (lid) 06-53910229 of jeugdvoorzitter@vvbergen.nl

Aanmelden is zeer eenvoudig. Dit kan via het aanmeldingsformulier dat HIER te vinden is. Na ontvangst, krijgt u een bevestiging.

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!