Cookie beleid vvBergen

De website van vvBergen is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Normen en waarden

Het is leuk om te voetballen bij vvBergen! En we gaan er met elkaar voor zorgen dat dat zo blijft. Voetballen doe je met elkaar aan de hand van (spel)regels maar ook met normen en waarden.

Wat zijn deze normen en waarden? We zouden een heel reglement kunnen voordragen maar we gaan er van uit dat iedereen, elk lid, elke speler, elke ouder en elke vrijwilliger heel goed weet hoe hij of zij zich moet gedragen. Op het complex, dus de velden, kleedkamers en de kantine, maar ook de weg er naar toe.

Als geheugensteuntje hebben we onze zes meest belangrijke normen en waarden op een rijtje gezet.

Je hebt respect voor een ander. We streven allemaal hetzelfde doel na. We willen met plezier met elkaar omgaan en voetballen, dat gaat niet zonder wederzijds respect. Je hebt respect voor je tegenstander. Hoe kun je voetballen zonder hen? Je mag er van uit gaan dat je tegenstander ook met dezelfde instelling de wedstrijd ingaat. Je hebt respect voor de scheidsrechter en zijn of haar assistenten en accepteert hun beslissingen. Zonder hen is er geen wedstrijd. Als je zelf wel eens een wedstrijd hebt gefloten, dan weet je hoe lastig fluiten kan zijn. En zeker niet te vergeten, je hebt respect voor de vrijwilligers, de motor van de club. De club leunt op deze mensen die altijd klaar staan, waardoor wij zonder zorgen kunnen voetballen! En tenslotte nog belangrijk, je hebt respect voor de eigendommen van de club en van de spullen van een ander. 

Plezier staat voorop en natuurlijk wil je ook winnen, maar niet ten koste van alles. Je speelt het spel correct en kunt ook omgaan met tegenslagen. Op welk niveau je ook actief bent en welke belangen er spelen, het is en blijft een spel. Ook van de ouders, begeleiders en supporters vragen wij dat zij een waardevolle bijdrage leveren aan het spelplezier en zich te onthouden van “opgewonden gedrag”.

Voetbal is voor iedereen, niet alleen voor de uitblinkers. Onze club is er voor selectiespelers en recreatieve voetballers, voor jong en oud en voor validen en minder validen. Iedereen is gelijkwaardig en zo gaan we met elkaar om.

Voetballen doe je met elkaar, niet alleen met je team, de tegenstander en de scheidsrechter maar ook met alle vrijwilligers. We hebben elkaar nodig om met plezier te kunnen voetballen.

Je bent verantwoordelijk voor je eigen gedrag. Je gedraagt je op een correcte wijze. Je maakt geen rommel en je houdt alles netjes en schoon. Elke actie is je eigen keuze, je bent er zelf bij. Je mag elkaar daar op een respectvolle manier over aanspreken.

Je gedraagt je sportief, de winnaar is degene die ook tegen zijn verlies kan. Als je sportief blijft bij (dreigend) verlies, ben je een echte winnaar! De volgende keer is er weer een nieuwe kans.

De vrijwilligers bij de vvBergen vormen een zeer welkome en belangrijke groep. Die alle ruimte en waardering krijgt om hetgeen hem/haar is toevertrouwd goed en correct in te vullen. Omgekeerd  verwachten wij dat de vrijwilliger zich bewust is van de verantwoordelijkheid en het toebedeelde vertrouwen jegens de club, leden en bezoekers en zich daar zonder meer naar gedraagt en handelt.

Ook voor onze vrijwilligers 

Gedragsregels voor begeleiders

Ook voor onze begeleiders gelden gedragsregels. Deze gedragsregels zijn anders dan omgangsregels afdwingbaar. Als een of meerdere gedragsregels overtreden wordt dan kan een tuchtprocedure met tuchtrechtelijke sancties volgen vanuit de sportbond.

Hieronder vind je een overzicht van de ‘Gedragsregels begeleiders in de sport’ zoals vastgesteld binnen de georganiseerde sport:

 1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig kan voelen.
 2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening.
 3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of Seksuele Intimidatie tegenover de sporter.
 4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 5. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 6. De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatiemiddel dan ook.
 7. De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
 8. De begeleider heeft de plicht - voor zover in zijn vermogen ligt - de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van Seksuele Intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 9. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen.
 11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

Tenslotte: leden, vrijwilligers en bezoekers worden geacht bekend te zijn met deze afspraken. Als deze toch bepaald niet heel ingewikkelde afspraken om welke reden dan ook niet worden nagekomen dan is het aan het bestuur om naar de situatie te handelen. Zo zouden we maatregelen kunnen opleggen, schade kunnen verhalen of er zelfs verstrekkende consequenties aan kunnen verbinden zoals schorsingen of uiteindelijk zelfs uitsluitingen. Nogmaals, we gaan er maar van uit dat dit bij vvBergen niet nodig zal zijn. We wensen iedereen, binnen en buiten de lijnen, actief en passief, veel sportplezier.

Het bestuur van vvBergen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!